კათედრები

ძიება საიტზე

უცხო ენის კათედრა
აკადემიური პერსონალი

ჟანა ქურციკიძე

 

ჟანა ქურციკიძე

დაბადების თარიღი: 17.07.1973.

მისამართი: ქუთაისი, ბუხაიძის II მ/რ 13/86

საკონტაქტო ტელეფონი: 555 44-26-25

 

 

განათლება

   1990 წ. – ქუთაისის მე-7 საშუალო სკოლა

   1991 - 1996 წ.წ. – იოანე პეტრიწის სახ. უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა - ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. მაგისტრის ხარისხი

 

სამუშაო გამოცდილება

   1990 - 2001 წ.წ. - სხვადასხვა წარმოებადაწესებულებებში

   2001 - 2005 წ.წ. - ქუთაისისსახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნიკურ კოლეჯში მასწავლებლად

   2005 - 2011 წ.წ. - აკ. წერეთლის სახ.მრავალდარგოვან კოლეჯში მეთოდისტად და ქართული ენისა და ლიტერატურეს მასწავლებლად

 

სერტიფიცირება

   საგანმანათლებლო დებატების ასოციაცია 2006 წ.

   2007 - 2008 წ.წ. ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის ტრენინგ - პროგრამა


ენების ცოდნა

   რუსული


კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office

 

ოჯახური მდგომარეობა

   დაოჯახებული

 

 

ქეთევან კვესტაძე

 

ქეთევან კვესიტაძე

დაბადების თარიღი: თბილისი  28/09/1977

მისამართი: თბილისი ვაზისუბნის დასახლება კორპ 2 ბ49

საკონტაქტო ტელეფონი: 558544003 

განათლება

   1994 – 1998 წ.წ. - ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ფილოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია

   1998 – 2000 წ.წ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი


სამუშაო გამოცდილება

   2002 – 2005 წ.წ. - ინგლისური ენის გაძლიერებული სწავლების სკოლა – კოლეჯი "ნინო" ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი

   2005 – 2007 წ.წ. - მრავალპროფილიანი სკოლა ლიცეუმი "თამარიონი" ქართული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი


პრეზენტაციები და სერთიფიკატები

   საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალური ინსტიტუტი 40 საათიანი კურსი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, 2004 წ.

 

ენების ცოდნა

    ქართული (მშობლიური), რუსული (საშუალო)


კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office

 

ოჯახური მდგომარეობა

    დაოჯახებული

 

 

 

მზია ბუბაშვილი

 

მზია ბუბაშვილი

დაბადების თარიღი: 09/07/1964 

 მისამართი: ქუთაისი ჯავახიშვილის N18/21

საკონტაქტო ტელეფონი: 593 577 697

 


განათლება 

   1989  წ. –  ქუთაისის პედაგოგიური ინსტიტუტი.ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორია - საზოგადოებათმცოდნეობის მასწავლებელი, მაგისტრი

 

სამუშაო გამოცდილება

   1987 წ. – ტყიბულის რაიონის სოფ. კურსების  საბავშვო ბაღის მასწავლებელი

   1987 - 1995 წ.წ. – დაბაძველის არასრული საშ. სკოლის ისტორიის მასწავლებელი

   1995 - 2000 წ.წ. – ქუთაისის N7 საჯარო  სკოლა

   2006 წლიდან დღემდე  შ.პ.ს. აკ წერეთლის სახელობის  მრავალდარგოვანი  კოლჯი

 

ენების ცოდნა

   რუსული

 

კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office

 

ოჯახური მდგომარეობა

    დასაოჯახებელი

 

 

 

ირმა გეწაძე

 

ირმა გეწაძე

დაბადების თარიღი: 12/12/1969

მისამართი: ზესტაფონი, ყაზბეგის №2

მობილური: 599368424


 

განათლება 

   1989 - 1994 წ.წ. – ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეპოგრაფიის ფაკულტეტი გეოგრაფიის პედაგოგი, მაგისტრი

 

სამსახურებრივი გამოცდილება  

   1992 – 1994 წ.წ. – ზესტაფონის №6 სკოლის  გეოგრაფიის პედაგოგი

   1995 – 2011 წ.წ. – სოფ. კვალითის სკოლის  გეოგრაფიის პედაგოგი

   2010 წ. – დღემდე – აკაკი წერეთლის სახელობის მრავალდარგოვანი კოლეჯის 3 საფეხურის სკოლის გეოგრაფიის პედაგოგი

 

პრეზენტაციები და სერთიფიკაციები

   2010 წ. – სასერტიფიკაციო გამოცდა პროფესიულ უნარებში

   2011 წ. – სასერტიფიკაციო გამოცდა გეოგრაფიაში

 

ენების ცოდნა

   ქართული, რუსული, ინგლისური

 

კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office

 

ოჯახური მდგომარეობა

   დაოჯახებული

 

 

 

ლელა ბარბაქაძე

 

ლელა ბარბაქაძე

დაბადების თარიღი: 25/01/1975

მისამართი: ზესტაფონი, ნინოწმინდის №7

სახლის ტელეფონი: 256023

მობილური: 598 581324

 

 

განათლება  

   1992 - 1992 წ.წ. – თბილისის სოციალურ - ეკონრომიკური ინსტიტუტი, ისტორიის ფაკულტეტი. ისტორიის პედაგოგი

   1995 - 1999 წ.წ. – ივანე ივახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტი. სოციოლოგი

 

სამსახურებრივი გამოცდილება

   2010 - 2011 წ.წ. – აკაკი წერეთლის სახელობის მრავალდარგოვანი კოლეჯის 3 საფეხური სკოლა. სამოქალაქო განათლების და სამართლის პედაგოგი

 

ენების ცოდნა

   ქართული, რუსული, ფრანგული

 

კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office


ოჯახური მდგომარეობა

   დაოჯახებული

 

 

 

მაია ცქიფურიშვილი


მაია ცქიფურიშვილი

მისამართი: ქ.ქუთაისი ახალგაზრდობის მე-7შეს. №98

დაბადების თარიღი: 28/08/ 1976

საკონტაქტო ტელეფონი: 851820001განათლება

   1993 - 1998 წ.წ. – ქუთაისის ჰუმანიტარული და სამართლის ინსტიტუტი. იურიდიული ფაკულტეტი. სპეციალობა სამართალმცოდნეობა

   2011 წელს წარმატებით გაიარა საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის მიერ ორგანიზებული სასწავლო კურსი სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით

 

სამუშაო გამოცდილება

   2002-2004 წ.წ. - ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ტექნიკური უნივერსიტეტის ტექნიკურ კოლეჯში სპეც.(სამართლის)საგნების პედაგოგი

   2004 წლიდან ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის მრავალდარგოვან კოლეჯში სპეც.(სამართლის) საგნების მასწავლებელი,აგრეთვე ამავე კოლეჯთან არსებულ მესამე საფეხურის კერძო სკოლაში "სამოქალაქო განათლების" საგნის მასწავლებელი, 2009 წლის 10 მაისიდან 1 ოქტომბრამდე კოლეჯში ვასრულებდი ადამიანური რესურსების კადრების მთავარი სპეციალისტის მოვალეობას

   2011 წლის 31 მარტიდან მუშაობს სს "ელექტროქსელმშენში" გენერალური დირექტორის თანაშემწედ


ენების ცოდნა

   ქართული, რუსული(კარგად)

 

კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office


ოჯახური მდგომარეობა
   დასაოჯახებელი
მანანა ლიპარიშვილი

მანანა ლიპარიშვილი

დაბადების თარიღი: 09/03/1971

მისამართი: ქ. ქუთაისი მ. ბუხაიძის ქ. N13/13

საკონტაქტო ტელეფონი: 551842424

 


განათლება

   1988 წ. ვანის რ–ნის სოფელი სალომინაოს საშუალო სკოლა

   1989 - 1992 წ.წ. – ქ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ტექნიკუმი, ტექნიკ – მექანიკის კვალიფიკაცია

   1994 - 1999 წ.წ. – ქ. ქუთაისი აკ. წერეთლის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი ეკონომიკური ფაკულტეტი. სპეციალობა – ფინანსები და  კრედიტი. მაგისტრი

 

სამუშაო გამოცილება

   1988, 1993, 1994 წლებში - სხვადასხვა წარმოება ორგანიზაციებში

   1199 - 2005 წ.წ. – ქუთაისის ნ. მუსხელიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნიკური კოლეჯი

   2005 წ.–დან დღემდე - შ.პ.ს. აკ. წერეთლის სახელობის მრავალდარგოვანი  კოლეჯი

 

სერთიფიცირება

   2005 წ. 26-31 მაისი – 15-20 ივნისი – საქართველოს ეკონომიური განათლებისა და განვითრების ცენტრი. ეკონომიკის მასწავლების პროგრამის სრული კურსის გავლის შესახებ

 

ენების ცოდნა

    რუსული

 

კომპიუტერული ცოდნა

   MS Windows, MS Office

ოჯახური მდგომარეობა

    დასაოჯახებელი

 

ქეთევან ზარნაძე

ქეთევანი ზარნაძე

დაბადების თარიღი: 07.11.1989

დაბადების ადგილი: თერჯოლის რ-ნი სოფ.ზედა ალისუბანი

მისამართი: ქუთაისი,ჩორგოლიანის 3/22

ტელეფონი: 598663547

 

განათლება

   2006-2010 წ.წ. – აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სპეციალობა - ისტორია (ბაკალავრიატი)

   ამჟამად – აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორია (მაგისტრატურა)

   01.12.08 – 30.05.09 წ.წ. – ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები

 

სამუშაო გამოცდილება

    2011წ 04.10 - დან ორთვიანი საკოლო პრაქტიკა (კერძო სკოლა “იმედი“)

 

უცხო ენები

    ინგლისური ენა (საშუალოდ)

 

კომპიუტერის ცოდნა

   მომხმარებლის დონეზე

 

ოჯახური მდგომარეობა
    დასაოჯახებელი

მოსწავლის გვერდი

სასარგებლო ბმულები